Статті Крипто активи
Фіатні гроші – UAH, USD, EUR

Фіатні гроші – UAH, USD, EUR…

Фіатні гроші (або просто — фіат): валюти, які отримують свою вартість в основному завдяки довірі до урядів, які їх випускають

Простими словами, фіатні гроші — це узаконений платіжний засіб, цінність якого встановлюється урядом. Авторитет уряду є ключовим моментом у визначенні цінності фіатних грошей. Більшість країн використовують систему фіатних грошей для купівлі товарів та послуг, інвестування та заощаджень. Фіат замінив золотий стандарт та інші системи, засновані на товарних відносинах. Весь світ перейшов на розрахунок фіатними грошима в кінці 20-го століття.

Тобто, фіатні гроші — це традиційні валюти, якими люди можуть розрахуватися в магазині. До найбільш відомих відносять долар, євро та гривню 🙂

Відносна стабільність фіатних грошей і здатність центральних банків контролювати пропозицію та керувати економікою є однією з їх найбільших переваг. Однак ці зусилля не завжди є успішними. Деякі критики стверджують, що замість того, щоб забезпечити подушку проти економічних потрясінь, фіатні гроші іноді можуть посилити їх, якщо політики друкують занадто багато грошей.

До переваг фіатних грошей належать:

  • Фіат дає урядам та його центральним банкам велику гнучкість задля подолання економічної кризи.
  • Вони відносно стабільні та легко зберігають поточну вартість, на відміну від валют, забезпечених товарами, які можуть коливатися у ціні.
  • Фіат використовується країнами у всьому світі, що робить її прийнятною формою валюти для міжнародної торгівлі.

До недоліків належать:

  • Друк (емісія) занадто великої маси грошей може викликати інфляцію.
  • Їх потенційно необмежена пропозиція може зруйнувати вартість в довгостроковій перспективі.
  • Оскільки їх вартість прив’язана до довіри до уряду, фіат може значно знецінитися, якщо емітентЕмітент - це юридична особа, яка розробляє, реєструє та продає цінні папери для фінансування своєї діяльності. Емітентами можуть бути корпорації, інвестиційні фонди або вітчизняні чи іноземні уряди. Емітенти несуть юридичну відповідальність за зобов’язаннями щодо випуску та за звітність про фінансові умови, істотний розвиток подій та будь-яку іншу операційну діяльність, як це вимагається нормами їх юрисдикції. зіткнеться з проблемами.
  • Відсутність анонімності, відстеження транзакцій, ймовірність заморозки рахунків у банку.

Фіат та криптовалюта мають схожість через відсутність підкріплення фізичним товаром, але на цьому їх подібності закінчуються. У той час як фіатні гроші контролюються урядами та центральними банками, криптовалюти є децентралізованими переважно завдяки розподіленому цифровому реєстру під назвою Blockchain (Блокчейн).

Іншою помітною відмінністю між цими двома валютними системами є спосіб генерування грошей. Bitcoin, як і більшість криптовалют, має контрольовану та обмежену пропозицію – на відміну від фіатних грошей, які банки створюють в основному виходячи зі своїх суджень про економічні потреби країни.

Як цифрова форма грошей, криптовалюти не мають фізичного аналога, що робить їх майже необмеженими для транзакцій по всьому світу в мережі Інтернету. Крім того, особливості криптовалют значно ускладнюють їх відстежування у порівнянні з системою фіатних грошей.

Слід зазначити, що ринок криптовалют набагато менший, отже, більш волатильнийВолатильність - (англ. volatility – мінливість) – статистичний фінансовий показник, який використовується для опису того, наскільки ціна активу змінюється протягом певного періоду часу., ніж традиційні ринки. Вірогідно, це одна з причин, через яку криптовалюти ще не отримали загального визнання, але в міру зростання та розвитку криптовалюти волатильністьВолатильність - (англ. volatility – мінливість) – статистичний фінансовий показник, який використовується для опису того, наскільки ціна активу змінюється протягом певного періоду часу., ймовірно, зменшуватиметься.

Майбутнє обох форм валюти аж ніяк не визначено. Хоча криптовалютам ще доведеться пройти довгий шлях і зіткнутися з проблемами, історія фіатних грошей демонструє вразливість цієї форми грошей. Це є основною причиною, через яку багато людей вивчають можливості переходу до криптовалютної системи для своїх фінансових операцій.

Одна з головних ідей створення Bitcoin та інших криптовалют є вивчення нової форми грошей, заснованої на розподіленій піринговій мережі (від англ. Peer-to-peer, P2P – сам на сам / віч-на-віч). Швидше за все, Bitcoin був створений не з метою повної заміни фіатної системи, а як альтернативна фінансова мережа, яка, безумовно, може створити кращу систему для кращого суспільства.